Vanhimmisto

Vanhimmisto on seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttävä johtoryhmä, joka koostuu hengellisestä johtajista - vanhimmista. Termi "vanhin" löytyy Raamatusta, se ei viittaa henkilön luonnolliseen ikään. Vanhimmat toimivat seurakunnan johtajina, paimenina, sananjulistajina ja opettajina. Nykyisin seurakuntamme vanhimmat ovat: 

 • Jori Asikainen
 • Esa Hyvönen
 • Niilo Närhi
 • Vesa Leppänen
 • Antti Miettinen
 • Osmo Olli
 • Eetu Rahkonen
 • Petteri Paajanen
 • Esko Hintikka
 • Manuel Peltonen, puheenjohtaja

Toiminta ja kokoontumiset

Keravan Helluntaiseurakunta on järjestäytynyt yhdistyslain kautta. Tämä tapa on yleinen helluntaiseurakunnissa. Seurakuntia johdetaan yhdistys-seurakunnassa siten, että yhdistyksen hallitus vastaa talouden ja yhdistyksen käytännön asioiden hoidosta ja vanhimmisto vastaa seurakunnan hengellisestä toiminnasta. Koska päätettävät asiat ovat usein vaikutukseltaan sekä taloudellisisa että hengellisiä, hallituksessa toimii aina mukana vanhimpia. Samoin vanhimmisto kutsuu tarvittaessa kokouksiinsa hallituksen jäseniä tai muita asiantuntijoita. 

Vanhimmat johtavat tiiminä (vanhimmisto) seurakuntaa Pyhän Hengen ohjaamana. Päätöksen tekoa ohjaa Raamattu, Jumalan sana. Vanhimmisto vastaa strategisesta suunnittelusta ja valvoo sen toteutusta. Vanhimmiston jäsenillä on paljon kokemusta sekä seurakuntatyöstä että monilta muilta alueilta. Vanhimmistotyötä tukevat palkattujen työntekijöiden lisäksi erilaiset työryhmät ja toimikunnat.

Tarpeet

Ennen kaikkea rukoilemme Pyhän Hengen johtoa työssämme. Jotta voisimme palvella seurakuntaa mahdollisimman hyvin, tarvitsemme yhteistyötä ja vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa. Tarvitsemme jatkuvasti tukea hengellisessä työssämme. Haluamme olla esirukoustenne kohteena.

Vanhimmat ja muut avainhenkilöt saavat koulutusta mm. vuosittaisilla talvipäivillä, maakunnalllisilla veljespäivillä sekä yhteistyöstä Keski-Uudenmaan seurakuntien keskenäisissä neuvonpidoissa. Näiden lisäksi Iso Kirja järjestää pastoreille, vanhimmille ja eri vastuunkantajaryhmille tarkoitettuja seminaareja, valmennuksia ja koulutusohjelmia.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä seurakuntaan liittyvissä kysymyksissä, voit lähestyä vanhimpia ja palkattuja työntekijöitämme.

Viittauksia Raamattuun

Alla on mainittu Raamatun kohtia, jotka koskevat vanhimman tehtävää ja suhdetta seurakuntaan.

 • 1. Tess. 5:12
 • 1. Tim. 4:14
 • 1 Tim. 5:17
 • Tit. 1:6-9
 • Jaak. 5:14-15
 • 1. Piet. 5:1-4