Keravan Helluntaiseurakunnan lähetysstrategia

 

  1. Haluamme toteuttaa Mestarimme antamaa lähetyskäskyä siten, että mahdollisimman moni voisi pelastua.
  2. Kohdennamme evankeliumin julistuksen pääasiallisesti saavuttamattomiin ihmisryhmiin.
  3. Toteutamme lähetystyötämme ottamalla huomioon koko ihmisen tarpeet

Tätä pyrimme seurakuntana toteuttamaan seuraavalla tavalla:

  1. Lisäämällä lähetystietoutta ja jakamalla säännöllisesti palautetta lähetyskohteista.  
  2. Sisällyttämällä lähetystyön osaksi kaikkea seurakunnan rukoustoimintaa.  
  3. Tukemalla kansallisia aloittamaan ei-tavoitettujen  ryhmien saavuttamisen ja avustamalla heitä valmentautumisessa, varustautumisessa, sekä lähettämisessä.  
  4. Tunnistamalla keskuudestamme lähetyskutsun saaneet ja tukemalla heitä kutsumuksessaan. Huomioimme myös lähetystyön moni-ilmeiset mahdollisuudet esim. teltantekijänä toimiminen, erilaiset aktiot ym.
  5. Tukemalla lähtijöiden valmentautumista ja kouluttautumista yhdessä Fida Internationalin kanssa. 
  6. Kohdentamalla evankeliumin julistusta nopeasti kasvavaan maahanmuuttajaväestöön. 
  7. Rakentamalla yhteistyötä muiden evankelisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

Keravan Helluntaiseurakunta on Helluntaiherätyksen lähetysjärjestön Fida Internationalin jäsen, sekä yhteistyökumppani.
Käytännön kysymyksissä toimimme Fidan laatiman Lähetystyön käytännön ohjeiston mukaan.